Praesidium?

Een praesidium, of kortweg: PS, dat is het bestuur van een studentenvereniging. Het wordt jaarlijks verkozen door de algemene vergadering. We leggen je hier uit welke functies er zoal bestaan…

1. Het hoog-PS

Het hoogpraesidium heeft de meeste verantwoordelijkheid van de vereniging. Dit hoogpraesidium bestaat uit 6 leden die allen studeren aan de PXL – Healthcare of aan de PIVH. Het bestaat uit:

 • Praeses/senior
 • Vice-praeses
 • Quaestor
 • Ab-actis
 • Zedenmeester(es)
 • Schachtenmeester(es)

2. Het laag-PS

Het laag praesidium bestaat uit een verschillend aantal personen. Minstens 80% van het laag-PS moet studeren aan het departement PXL – Healthcare of aan de PIVH. Zij voeren taken uit a.d.h.v. de functie die ze uitoefenen. Hieronder zijn een aantal mogelijke functies opgesomd:

 • Schachtentemmer (ST)
 • Feest
 • PR (Public relations)
 • Sport en ontspanning
 • Cantor
 • Vertor

3. De verschillende functies

De praeses, soms ook senior genoemd, is de voorzitter van een studentenvereniging. Hij of zij leidt het praesidium. De vicepraeses helpt in die taak.
Een ab-actis, dat is een secretaris en een quaestor, dat is een penningmeester. Samen staan zij in voor de administratieve zaken.

De schachten- en de zedenmeester waken over het goed gedrag van de leden van de vereniging op cantussen, TD’s en andere activiteiten. Bovendien heeft de schachtenmeester de belangrijke taak om de nieuwe leden, of ‘schachten’, bij te leren over de geschiedenis, de tradities en de gebruiken van de vereniging. De schachtenmeester wordt hierin soms geholpen door een of meerdere schachtentemmers.

‘Feest’, dat is de functie van de persoon of personen die de fakbars (cafĂ©-avonden) en TD’s (fuiven) op poten zet. De vertor en de verantwoordelijke(n) voor sport en ontspanning organiseert sportieve of culturele activiteiten. De cantor die leert je alle liedjes aan op de cantussen (zangavonden). Om al deze activiteiten bekend te maken is er vaak een PR-verantwoordelijke.